top of page

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK;

1. VILKÅR OG ANGRERETT

 

Ved å gå inn på dette nettstedet, godtar du disse vilkårene for bruk, alle gjeldende lover og forskrifter, og godtar at du er ansvarlig for å overholde gjeldende lover. Hvis du ikke er enig i noen av disse vilkårene, er det forbudt å bruke eller få tilgang til dette nettstedet. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av gjeldende lov om opphavsrett og varemerke.

Ved kjøp av våre nettkurs samtykker du til at angreretten går tapt dersom det digitale innholdet i nettkurset er tatt i bruk. Da utgår angrerettloven (§22-n) og lovpålagt 14 dagers angrerett er ikke lenger gyldig.

 

2. BRUKSLISENS

Det gis tillatelse til midlertidig å laste ned en kopier av materialet (informasjon eller programvare) på selskapets nettsted for personlig, ikke-kommersiell bruk. Dette er tildeling av lisens, ikke overføring av tittel, og under denne lisensen kan du ikke:

 

Endre eller kopiere materialene;

 

Bruke materialene til ethvert kommersielt formål, eller til offentlig visning (kommersiell eller ikke-kommersiell);

 

Forsøke å dekompilere eller reversere programvare som finnes på selskapets nettsted;

 

Fjerne eventuelle Copyright eller andre notasjoner fra materialet; eller

 

Overføre materialene til en annen person eller 'speile' materialene på en hvilken som helst annen server.

 

Denne lisensen opphører automatisk hvis du bryter med noen av disse begrensningene og kan bli sagt opp av selskapet når som helst. Når du avslutter din visning av dette materialet eller ved avslutningen av denne lisensen, må du ødelegge alt nedlastet materiale i din besittelse, enten det er i elektronisk eller trykt format.

  • De digitale produktene/ malene du laster ned er ment til personlig bruk, og kan ikke deles med andre, verken venner, familie, samarbeidspartnere eller kollegaer. Ved brudd på denne avtalen vil erstatningssum på 3000 NOK per fil/mal faktureres til kjøper eller tredjepart, uten forvarsel, men vi vil alltid prøve å løse slike saker skriftlig og prøve å komme til en enighet først. 

 

3. FRASKRIVELSE

 

Materialet på selskapets nettside blir gitt som det er. Selskapet gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og fraskriver seg herved alle andre garantier, inkludert uten begrensning. Videre garanterer ikke eller fremsetter noen erklæringer om nøyaktigheten, sannsynlige resultater eller påliteligheten av bruken av materialet på dets internettside eller på annen måte relatert til slikt materiale eller på noen nettsteder som er koblet til dette nettstedet.

Når vi tar opp økonomiske forhold på nettstedet vårt, salgssider, videoer, nyhetsbrev og annet materiale, er det gjort alt for å presis representere dette produktet og dets potensiale. Imidlertid garanterer ikke selskapet at du vil tjene penger ved å bruke teknikkene og strategiene i disse materialene. Eksempler i disse materialene skal ikke tolkes som et løfte eller garanti for inntjening.

4. BEGRENSNINGER

Under ingen omstendigheter skal selskapet eller dets leverandører holdes ansvarlige for skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av data eller fortjeneste, eller på grunn av forretningsforstyrrelser,) som skyldes bruk eller manglende bruk av materialet på selskapets nettsted, selv om selskapet eller en autorisert representant fra selskapet har blitt varslet muntlig eller skriftlig om muligheten for slik skade. Fordi noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på underforståtte garantier, eller begrensninger av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, kan disse begrensningene ikke gjelde for deg.

5. REVISJONER 

Materialet som vises på selskapets nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. Selskapet garanterer ikke at noe av materialet på nettstedet er nøyaktig, komplett eller aktuelt. Bedriften kan når som helst uten varsel gjøre endringer i materialene på nettstedet. Selskapet forplikter seg imidlertid ikke til å oppdatere materialet.

 

6. LENKER

 

Selskapet har ikke gjennomgått alle nettstedene som er koblet til Internett-nettstedet, og er ikke ansvarlig for innholdet på et slikt koblet nettsted. Inkluderingen av noen lenker innebærer ikke selskapets godkjennelse av nettstedet. Bruk av et slikt koblet nettsted er på brukerens egen risiko.

 

7. BRUKERVILKÅR MODIFIKASJONER

 

Selskapet kan når som helst revidere disse bruksvilkårene for sitt nettsted uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet godtar du å være bundet av den gjeldende versjonen av disse vilkårene og betingelsene for bruk.

 

8. GJELDENDE LOV

 

Ethvert krav relatert til selskapets nettsted skal være underlagt lovene i Norge uten hensyn til dets lovkonfliktbestemmelser.

 

9. KREDITTER

 

Bildene, malene, filene og videoene på nettsiden tilhører Benedicte Haugaard AS.

 

10. KJØP OG NETTHANDEL

 

Hvis du betaler med debetkort eller kredittkort, gir du oss tillatelse til å automatisk belaste kreditt- eller debetkortet ditt som betaling for programmet, produktet eller tjenesten din uten ytterligere autorisasjon, som du vil motta en elektronisk kvittering for.

 

I tilfelle betalingen ikke er mottatt innen forfall...

 

(i) Hvis betalingen din ble gjort gjennom Stripe:

Stripe vil gjøre tre forsøk på å samle en mislykket rebill spredt over en periode på 9 dager. Hvis Stripe ikke klarte å samle inn betaling etter tredje forsøk, blir abonnementet kansellert, du mister tilgangen til kurset og vil bli fakturert for resterende beløp.

Uteblivende fakturaer blir solgt til et tredjeparts inkassoselskap for videre oppfølging etter tre forsøk på kontakt.

 

(ii) Hvis betalingen din ble gjort via Paypal:

Paypal vil gjøre 5 forsøk på å samle inn en mislykket betaling. Hvis Paypal ikke klarer å hente inn betaling etter det femte forsøket, blir abonnementet kansellert, du mister tilgangen til produktet og vil bli fakturert for resterende beløp.

Hvis du ikke betaler i tide i samsvar med disse bruksvilkårene eller frivillig bestemmer deg for å trekke deg fra våre programmer, produkter eller tjenester når som helst eller av en eller annen grunn, vil du fortsatt være fullt ansvarlig for de totale kostnadene av Programmer, produkter og / eller tjenester.

All informasjon innhentet under kjøpet eller transaksjonen for våre programmer, produkter og tjenester og all informasjonen du gir som en del av transaksjonen, for eksempel navn, adresse, betalingsmåte, kredittkortnummer og faktureringsinformasjon, kan være samlet inn av både oss og vårt betalingsbehandlingsselskap.

Du samtykker i å bare kjøpe varer eller tjenester for deg selv eller for en annen person som du lovlig har tillatelse til eller som du har fått uttrykkelig samtykke for å oppgi navn, adresse, betalingsmåte, kredittkortnummer og faktureringsinformasjon .

Du godtar å være økonomisk ansvarlig for alle kjøp gjort av deg eller noen som handler på dine vegne. Du samtykker i å bruke programmene, produktene, tjenestene og programmaterialet til legitime, ikke-kommersielle formål og ikke til spekulative, falske, falske eller ulovlige formål.

bottom of page